Algemene voorwaarden

Artikel 1 Identiteit van de verkoper

Piet De Praitere - Eenmanszaak
Kempstraat 147
9000 Gent
België

E-mailadres: shop@pietdepraitere.be
Ondernemingsnummer: BE 586.991.144
Bankrekeningnummer: BE74 0682 1568 7202


Artikel 2 Toepasselijkheid & Voorwaarden

 1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons als Webwinkelier aan jou als Consument (iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte producten of diensten verwerft of gebruikt).
 2. Wij leveren enkel in België. Als je een leveringsadres in een ander land opgeeft, kunnen we je bestelling weigeren.
 3. Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn. Als je geen 18 bent, vragen we je om de bestelling door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen. Als we merken dat een bestelling geplaatst is door een minderjarige, kunnen we deze bestelling weigeren.
 4. Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website.
 5. Vooraleer u uw bestelling afrondt, dient u de algemene voorwaarden te aanvaarden. U kunt deze nog volledig nalezen en eventueel afdrukken alvorens te betalen.

Artikel 3 Uw bestelling

 1. Je bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we je bestelling bevestigen per mail. Dit impliceert dat we voor uw bestelling een betalingstransactie met krediet- of debetkaarten en de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. We aanvaarden Bancontact, MasterCard, Visa. Zonder dat verdere uitleg nodig is, behoudt Piet De Praitere zich het recht voor om elke bestelling te weigeren of te annuleren, inclusief het geval van betalingsproblemen bij de betrokken bestelling of een geschil betreffende de betaling van een eerdere bestelling.
 2. Om een product aan te kopen, voeg je het product toe aan je winkelmandje. Nadien geef je je contactgegevens in, aanvaard je de algemene voorwaarden en rond je de betaling af. Als je deze stappen hebt doorlopen, is je aankoop definitief.

Artikel 4 Herroepingsrecht

 1. Bij een aankoop hebt u recht op de wettelijke herroepingstermijn van 14 kalenderdagen.
 2. De termijn gaat in op de dag na de levering.
 3. Het artikel dient terug gestuurd te worden in de originele staat en verpakking, onbeschadigd.
 4. Bij gesigneerde exemplaren vervalt uiteraard het herroepingsrechrt
 5. Het risico en de directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor jouw rekening en zullen worden afgetrokken van de terugstorting.
 6. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen onder de juiste voorwaarden.
 7. Je kan je retourpakket retourneren via een Postpunt van Bpost.
 8. Indien u goederen wil herroepen kunt u een mail sturen naar shop@pietdepraitere.be

Artikel 5 De prijs

 1. Tijdens de periode die we in ons aanbod vermelden, wijzigen onze prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
 2. Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten en verzending. Je komt dus nooit voor verrassingen te staan.

Artikel 6 Betaling

 1. Wij kunnen enkel betaling via de betaalmodules op onze website aanvaarden.
 2. De bestelling gevalideerd door de cliënt wordt niet effectief tenzij maatschappij Mollie haar akkoord heeft verleend inzake de uitvoering van de transactie.
 3. Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSL-verbinding aan het "slotje" in de onderste statusbalk van je browser.

Artikel 7 Conformiteit en Garantie

 1. Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. Wij garanderen je natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van je bestelling bestaande wetten.

Artikel 8 Levering en uitvoering

 1. Alle goederen en diensten worden geleverd op het door jou bij je bestelling aangegeven adres.
 2. Leveringen op een opgegeven adres worden uitgevoerd 1-5 werkdagen na uw bestelling.
 3. Als wij niet tijdig kunnen leveren, verwittigen wij je altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn. Als wij dat niet doen, kan je kosteloos afzien van je bestelling. In dat geval betalen wij je uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terug.
 4. Onze verzendingen gebeuren steeds op ons risico. Je hoeft je dus geen zorgen te maken om goederen die verloren gaan tijdens de verzending. Als je ons echter goederen terugzendt binnen de 14 dagen na aankoop omdat je ze liever niet wil houden, ben jij verantwoordelijk voor het transport.
 5. De koper dient de ontvangen goederen onmiddellijk te controleren. Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld, moet je dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de 3 dagen melden via mail naar shop@pietdepraitere.be en de artikelen naar ons terug sturen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst.
 6. Bij het kenbaar maken van het niet ontvangen van een bestelling, zal Piet De Praitere rekening houden met de gegevens inzake de levering verkregen door Bpost. Indien deze trackinggevens wijzen op aflevering van het pakket zal Piet De Praitere jou geen compensatie verschuldigd zijn. We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

Artikel 9 Klachtenregeleing en geschillen

 1. We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren via shop@pietdepraitere.be. We doen er alles aan om je klacht binnen de 7 dagen te behandelen.
 2. Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de rechtbanken van Gent bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar Boek VI van het Belgisch Wetboek Economisch Recht.
 3. Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be/nl